GAMMA KER: Paviments i Revestiments CERÀMICS

Paviments i revestiments ceràmics antiàcids

Líders a Espanya

PER A INDÚSTRIES AMB ALTES EXIGÈNCIES QUÍMIQUES, MECÀNIQUES I SANITÀRIES

 • Última tecnologia en aplicació de ceràmica.
 • Planimetria òptima.
 • Estudi i dissenyo sistema de desguassos.
 • Màxima resistència química i mecànica.
 • Compleix normatives sanitàries.
 • Lloseta vitrificada de junta estreta.
 • Rejuntada amb el nostre exclusiu sistema.
 • Compactat per vibrat

SISTEMES D'APLICACIÓ: Vibrat

Última tecnologia en aplicació de ceràmica

 • Col·locació del morter basi.
 • Pendents làser. Exactitud de cotes finals i pendents constants.
 • Compactat del morter amb última tecnologia
 • Col·locació de llosetes sobre morter fresc.
 • Vibrat de la lloseta. Màxima adhesió
 • Rejuntada antiàcid de PMMA o CIMENTÓS

Productes sistema vibrat:

 • SANIFLOOR 06 – Sistema ceràmic vibrat amb rejuntada PMMA – 6CM
 • SANIFLOOR 10 – Sistema ceràmic vibrat i flotant amb rejuntada PMMA – 8 a 10CM
 • INDUFLOOR 06 – Sistema ceràmic vibrat amb rejuntada cimentosa – 6CM
 • INDUFLOOR 10 – Sistema ceràmic vibrat i flotant amb rejuntada cimentosa – 8 a 10CM

SISTEMES D'APLICACIÓ: Encolat

Reformes expresses - 100% transitable a les 2h

 • Aplicació de membrana de resines elàstiques amb plana dentada. Major resistència als impactes.
 • Aplicació de la lloseta d'alta resistència mecànica i química amb acabat vitrificat.
 • Rejuntada amb resines de PMMA, impermeables, antiàcides i de gran resistència mecànica o Rejuntada CIMENTOSA.

Productes sistema encolat:

 • SANIFLOOR 02 – Paviment encolat cimentós i rejuntada PMMA – 2 CM
 • SANIFLOOR 02R – Sistema complet antiàcid amb encolat i rejuntada de PMMA – 2CM
 • SANIWALL – Revestiment ceràmic vertical amb rejuntada PMMA
 • INDUFLOOR 02 – Paviment encolat i rejuntada cimentosa – 2 CM
Productes sistema encolat
Sanicove, Ssangle, Sstile, Ssjoint

COMPLEMENTS

EL NOSTRE SISTEMA INCLOU

Dossier tècnic