Indústria Càrnica

DETALLS DEL PROJECTE

 

Categoria:

Ind. Càrnica

 

Client:

Derivats de l'Ànec

 

Ubicació:

Ampliació Indústria

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Pavimentació amb WES CQ i recobriment dels murets d'una ampliació d'una fàbrica de productes derivats de l'ànec.

En aquest projecte el punt crític és el lliurament entre el panell amb la part superior del muret.

Per a solucionar els possibles problemes que pogués ocasionar la filtració d'aigües, el lliurament es realitza amb resines, sistema Murcove, garantint una bona adherència i impermeabilització.

A més es realitza un recobriment PintMur en tres fases amb unes càrregues apropiades per a plans verticals, assegurant una llarga vida al muret.